Spadar

Sedan 1880 har Bjärnums Redskapsfabrik tillverkat och levererat redskap. Under åren har en gedigen och svårslagen kunskap om och kring hantverket byggts upp.

Stålet i spadar och skyfflar är svenskt stål som bearbetas och härdas på plats, och skaften till redskapen är svarvade ur skandinaviskt kvalitetsträ.