Miljö & kvalitetsarbete

KVALITET

Bjärnums Redskapsfabrik utvecklar och distribuerar kvalitetsprodukter där slutanvändaren både är proffs och konsument. Med egen produktion, utveckling, kvalitetstestning och kvalitetsdokumentation kan vi noggrant följa och dokumentera att våra produkter håller våra och kundens krav.

MILJÖ

Bjärnums redskapsfabrik strävar efter att minska belastningen på miljön. All produktionen sker egen fabrik i Skåne, Bjärnum (Bjärnums Redskapsfabrik) vilket innebär ökad kontroll på råvaror och minskade utsläpp från våra transporter.

Ladda ner vår miljöpolicy »FTI, Förpacknings och Tidningsinsamlingen, är ett sammanslaget servicebolag för tidigare El-kretsen och Repa.
Genom vår anslutning hjälper vi till att finansiera det rikstäckande återvinningssystemet för förpackningar samt fullgör våra skyldigheter enligt förpackningsförordningen (SFS 2006:1273).