Villkor

Allmänt

Bjärnums Redskapsfabrik AB reserverar sig för eventuella tryckfel i kataloger/webb, färg/nyansskillnader och storleksvariationer. Uppgifter beträffande vikt, dimensioner, kapacitet, etc. är ungefärliga. Vid köp har kunden godkänt nedanstående villkor.

Priser

Bjärnums Redskapsfabrik AB reserverar sig för prisändringar. Prisjusteringar kan ske utan avisering.

Leveransvillkor

Fraktavgifter debiteras enligt gällande fraktprislista eller efter överenskommelse.

Betalningsvillkor

Betalning skall ske senast vid den på fakturan angivna förfallodagen. Dröjsmålsränta tillkommer om betalning sker senare än förfallodagen.

Kontroll av leveransen

Köparen är skyldig att kontrollera varorna vid leverans. Kontrollera att antal kolli överensstämmer med frakthandlingarna, att emballaget inte är skadat och att antal levererade enheter stämmer med följesedeln.

Transportskador

Eventuella transportskador ska anmälas till transportören. Skadan skall nedtecknas på fraktsedeln och kvitteras av chauffören på plats.

Övriga felaktigheter

Övriga skador eller felaktigheter ska anmälas och reklameras hos Bjärnums Redskapsfabrik AB inom 8 dagar. Om inte reklamation sker inom föreskriven tid går rätten till reklamation förlorad.

Garanti

Vår garanti omfattar material- och fabrikationsfel och gäller 12 månader från leveransdatum.

Returer och reklamationer

Returer av varor får endast ske efter överens-kommelse med Bjärnums Redskapsfabrik AB som då ger er ett returnummer för godset. Märk godset med returnumret. Emballera varan väl och bifoga kopia på faktura eller kvitto samt en beskrivning av orsaken till returen.

Frakten betalas av avsändaren. Vid garantiärenden ersätter Bjärnums Redskapsfabrik AB frakten i efterhand.

Äganderätt

Levererade varor förblir Bjärnums Redskapsfabrik AB:s egendom till dess att de blivit till fullo betalda.