Nyheter

Ny profil för Bjärnums Redskapsfabrik

Våren 2015 slogs produktionen av Bjärnums Redskap och Starks Borstar samman till en och all produktion sker numera i Bjärnums Redskapsfabrik.

Som ett led i detta har vi sett över vår profil och gett den ett anisktslyft och en självklarhet i att båda produktionerna hör ihop. Och ja - självklart har vi behållit björnen som fortsatt symboliserar den styrka och kraft som produkterna tål att utsättas för.

Profilen uppdateras löpande på produkterna, så kanske har ni redan stött på våra nya loggor?

Publicerad: 2016-12-31