Nyheter

FSC®-certifierade – För miljöns skull

Vi bryr oss om hur våra produkter framställs, att de har tillverkats på ett ansvarsfullt sätt, med hänsyn till miljö och sociala förhållanden. Därför har Bjärnums Redskapsfabrik AB FSC®-certifierats och delar av sortimentet kommer successivt att uppdateras.

 

FSC®, Forest Stewardship Council, är en oberoende internationell medlemsorganisation som grundades 1990. De främjar ett socialt och miljömässigt ansvarsfullt bruk av världens skogar genom sitt certifieringssystem FSC®.

Företag som använder trä- eller pappersprodukter i sin verksamhet har uppmärksammat att de har ett ansvar för produkternas ursprung och att de producerats på ett ansvarsfullt sätt. Det gäller hela produktionskedjan, dvs den väg råmaterialet har tagit från avverkning i ett FSC®-certifierat skogsbruk till tillverkning, distribution och tryck, ända tills slutprodukten når slutkonsumenten.

FSC®-märket betyder att produkten innehåller trä från FSC®-certifierat skogsbruk, och att råvarans ursprung är spårbart. Kontroll av att standarderna följs görs av oberoende certifieringsföretag. 

 

Det finns tre varianter av FSC®-märkningen:

FSC® 100%
Produkter som i sin helhet kommer från skogar som certifierats enligt FSC® standarder för ansvarsfullt skogsbruk.

FSC® Mix
Dessa produkter kommer från FSC®-certifierat skogsbruk, kontrollerade källor och/eller återvunnet material.

FSC® Recycled
Produkter med märkningen FSC® Recycled stödjer återanvändning av material från skogen och använder enbart material av trä/fiber som använts av konsument.

Publicerad: 2020-10-02